График приема граждан и юридических лиц руководителями структурных подразделений и специалистами администрации Московского района г.Бреста

Отдел, должность лица, ведущего прием

День, время приема

№ каб., телефон

Отдел по учёту и распределению жилья

Начальник отдела

Сыч Лариса Васильевна

четверг 08.00 – 13.00

к. 57

т. 32 26 10

 

Специалисты отдела

понедельник – пятница 08.00 – 13.00

 

к. 58

т. 32 26 14,

к.53

т. 32 26 12

Отдел экономики

Начальник отдела

Мамайко Сергей

Григорьевич

пятница 08.30 – 13.00

к. 83

т. 32 26 30

Специалисты отдела

понедельник – пятница

08.00 – 13.00

14.00 – 17.30

к.74,

т. 32 26 19,

к. 69

т. 32 26 25,

к. 70

т. 32 26 34

 

Отдел жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства

Начальник отдела

Смирнов Александр Валентинович

четверг 08.00 – 13.00

к. 52

т. 32 26 15

Специалисты отдела

понедельник – пятница

08.00 – 13.00

14.00 – 17.30

к.60

т.55 68 65, 32 26 01, 32 26 09

Управление по образованию

Начальник управления

понедельник 8.00 – 13.00

к. 47

т. 29 12 01

Главный специалист управления

понедельник – среда, пятница 08.00 – 13.00

четверг – 14.00 – 20.00

к.40

т. 29 12 05

Методисты ГУ «Учебно-методический кабинет Московского района г.Бреста»

понедельник – среда, пятница 08.00 – 13.00

четверг – 14.00 – 20.00

к.50 т. 29 12 16

к.56 т. 29 12 15

Отдел социальной защиты

Начальник отдела

Лаптейкина Наталья Викторовна

 

понедельник 08.00 — 13.00

к. 8

т. 58 45 61

Заместитель  начальника отдела

Плескацевич Светлана Анатольевна

четверг – 08.00 – 13.00

 

к.4

т.34 25 67

 

Отдел по работе с обращениями граждан и юридических лиц

Начальник отдела

Ховавко Татьяна Александровна

среда 08.30 – 13.00

к. 63

т. 32 26 21

Сотрудники отдела

понедельник – пятница

08.00 – 13.00

14.00 – 17.30

к.63

т.32 26 28

к.65

т. 32 26 32

Отдел организационно-кадровой и юридической работы

Начальник отдела

Клочкова Татьяна Сергеевна

среда 08.30 – 13.00

к. 80

т. 32 26 08

Отдел идеологической работы и по делам молодежи

Начальник отдела

Добринец Элла Николаевна

 

понедельник 08.30 –13.00

к. 73

т. 32 26 24

Группа бухгалтерского учёта и отчётности

Главный бухгалтер Дряпко Ирина Моисеевна

понедельник – пятница

08.30 – 13.00

14.00 – 17.00

к.66

32 26 31

Комиссия по делам несовершеннолетних

Заместитель председателя комиссии

Зданевич Валентина Валентиновна

понедельник 08.30 – 13.00

к. 54

т. 32 26 13

 

Графік прыёму грамадзян і юрыдычных асоб кіраўнікамі структурных падраздзяленняў і спецыялістамі адміністрацыі Маскоўскага раёна г. Брэста

Аддзел, пасада асобы, якая вядзе прыём

Дзень, час прыёму

№ каб., тэлефон

АДДЗЕЛ ПА УЛІКУ І РАЗМЕРКАВАННІ ЖЫЛЛЯ

Начальнік аддзела

Сыч Ларыса Васильеўна

чацвер 08.00 – 13.00

к. 57

т. 32 26 10

 

Специялісты аддзела

панядзелак – пятніца 08.00 – 13.00

 

к. 58

т. 32 26 14,

к.53

т. 32 26 12

АДДЗЕЛ ЭКАНОМІКІ

Начальнік аддзела

МАМАЙКА 

Сяргей Рыгоравіч

пятніца 08.30 – 13.00

к. 83

т. 32 26 30

Спецыялісты аддзела

панядзелак – пятніца

08.00 – 13.00

14.00 – 17.30

к.74,

т. 32 26 19,

к. 69

т. 32 26 25,

к. 70

т. 32 26 34

 

АДДЗЕЛ ЖЫЛЛЁВААМУНАЛЬНАЙ ГАСПАДАРКІ І ДОБРАЎПАРАДКАВАННЯ

 

Начальнік аддзела

СМІРНОЎ

Аляксандр Валянцінавіч

чацвер 08.00 – 13.00

к. 61

т. 32 26 15

Спецыялісты аддзела

панядзелак – пятніца

08.00 – 13.00

14.00 – 17.30

к.60

т. 55 68 65, 32 26 01, 32 26 09

УПРАЎЛЕННЕ ПА АДУКАЦЫІ

Начальнік упраўлення

панядзелак 8.00 – 13.00

к. 47

т. 29 12 01

Галоўны спецыяліст упраўлення

панядзелак – серада, пятніца 08.00 – 13.00

чацвер – 14.00 – 20.00

к.40

т. 29 12 05

Метадысты ДУ «Вучэбна-метадычны кабінет Маскоўскага раёна г. Брэста»

панядзелак – серада, пятніца 08.00 – 13.00

чацвер – 14.00 – 20.00

к.50 т. 29 12 16

к.56 т. 29 12 15

АДДЗЕЛ САЦЫЯЛЬНАЙ АБАРОНЫ

Начальнік аддзела ЛАПЦЕЙКІНА

Наталля Віктараўна 

панядзелак 08.00 — 13.00

к. 8

т. 58 45 61

Заместитель  начальника отдела

Плескацэвіч Святлана Анатольеўна

чацвер – 08.00 – 13.00

 

к.4

т.34 25 67

 

АДДЗЕЛ ПА РАБОЦЕ СА ЗВАРОТАМІ ГРАМАДЗЯН І ЮРЫДЫЧНЫХ АСОБ

Начальнік аддзела

ХАВАЎКА Таццяна Аляксандраўна

серада 08.30 – 13.00

к. 63

т. 32 26 21

Супрацоўнікі аддзела

панядзелак – пятніца

08.00 – 13.00

14.00 – 17.30

к.63

т.32 26 28

к.65

т.32 26 32

АДДЗЕЛ АРГАНІЗАЦЫЙНА--КАДРОВАЙ І ЮРЫДЫЧНАЙ ПРАЦЫ

Начальнік аддзела

КЛАЧКОВА

Таццяна Сяргееўна

серада 08.30 – 13.00

к. 80

т. 32 26 08

АДДЗЕЛ ІДЭАЛАГІЧНАЙ РАБОТЫ І ПА СПРАВАХ МОЛАДЗІ

Начальнік аддзела

ДАБРЫНЕЦ

Эла Мікалаеўна

панядзелак 08.30 –13.00

к. 73

т. 32 26 24

ГРУПА БУХГАЛТАРСКАГА УЛІКУ І СПРАВАЗДАЧНАСЦІ 

Галоўны бухгалтар

ДРАПКО

Ирына Маісееўна

панядзелак – пятніца

08.30 – 13.00

14.00 – 17.00

к.66

32 26 21

Камісія па справах непаўналетніх

Намеснік старшыні камісіі

ЗДАНЕВІЧ Валянціна Валянцінаўна

панядзелак 08.30 – 13.00

к. 54

т. 32 26 13